Oak Grove (TX)
Oak Grove (TX)
Asheville (NC)
Asheville (NC)
Martin Lake (TX)
Martin Lake (TX)
Navajo (AZ)
Navajo (AZ)
Sandow (TX)
Sandow (TX)
Farmington (NM)
Farmington (NM)
La Cygne, KA Pretest
La Cygne, KA Pretest
Manway
Manway
Test Cavity Entry
Test Cavity Entry
CAVT In-progress (Rear Section)
CAVT In-progress (Rear Section)
CAVT In-progress (Singrauli_India)
CAVT In-progress (Singrauli_India)
CAVT In-progress (Measuring Bank Outlet Velocity)
CAVT In-progress (Measuring Bank Outlet Velocity)
Dusty Inspection
Dusty Inspection
Flow Visualization w/ Smoke
Flow Visualization w/ Smoke
Flow Visualization Smoke
Flow Visualization Smoke
John Drennen
John Drennen
CAVT Team, Canada
CAVT Team, Canada
CAVT Team, India
CAVT Team, India
CAVT Team_Spain
CAVT Team_Spain
CAVT complete, Brasil
CAVT complete, Brasil
PPE Demo
PPE Demo
Sandow (TX)
Sandow (TX)
Navajo (AZ)
Navajo (AZ)
Huntington Canyon (UT)
Huntington Canyon (UT)
Cane Run (KY)
Cane Run (KY)
Roxboro (NC)
Roxboro (NC)
Tubaro, Brasil
Tubaro, Brasil
Vindhychal, India
Vindhychal, India
Roxboro (NC)
Roxboro (NC)
CAVT Cavity (Front)
CAVT Cavity (Front)
CAVT Inspection, In-Progress
CAVT Inspection, In-Progress
Fin Tube Economizer (Center Cavity)
Fin Tube Economizer (Center Cavity)
CAVT In-progress (Singrauli_India)
CAVT In-progress (Singrauli_India)
Pile of fly ash
Pile of fly ash
Blurry Smoke Photo
Blurry Smoke Photo
CAVT Completed
CAVT Completed
CAVT Team, Spain
CAVT Team, Spain
CAVT Team, Canada
CAVT Team, Canada
CAVT Team, India
CAVT Team, India
FAE Baffle Installation
FAE Baffle Installation
FAE Baffle Installation
FAE Baffle Installation
Compostilla, Spain
Compostilla, Spain
Edmonton
Edmonton